Învăţământ

Şcoala, cultura, sportul şi-au găsit aici la Ocna Şugatag un teren propice desfăşurării acţiunilor sale proprii benefice pentru comunitate în general şi nu mai puţin pentru cei ce înfăptuiesc aceste acţiuni.

Cele 35 de clase din toate ciclurile preşcolar, primar, gimnazial de ucenici, profesională şi începând cu 2008 de nivel liceal, unde învaţă 712 elevi, sunt canalizate în sprijinul reformei învăţământului de cele 72 de cadre didactice deosebit de bine cotate atât ca pregătire profesională cât şi ca manifestare morală.

Ambientul, dotările, calitatea învăţământului şi mai ales elementele cu conţinut educativ au fost dezideratele care au produs emulaţia necesară demersului nostru instructiv educativ. Nici un elev neşcolarizat, toţi absolvenţii încadraţi în licee şi şcoli profesionale, ridicarea prestigiului şcolii prin toate acţiunile sale bine conturate şi finalizate a conferit şcolii calitatea de şcoală reprezentativă. Circulaţia informaţiei, deschiderea şcolii către nou, modernizarea învăţământului prin toate mijloacele începând cu bugetul aşa sărac cum este el, până la acţiuni de sponsorizare, donaţii, etc, a făcut ca la ora actuală să deţinem mobilier adecvat în toate sălile, să fim recunoscuţi pentru calitatea exemplară a actelor de predare - învăţare - educaţie, să deţinem un ambient deosebit. Avem 6 cabinete şi laboratoare de informatică.

În cadrul şcolii îşi desfăşoară activitatea un Centru de documentare şi informare ultradotat.