Economia

Profilul economic dominant al comunei OCNA ŞUGATAG este turistic, fapt ilustrat de prepoderenţa agenţilor economici cu acest profil de pe raza comunei.

Datorită eliberării rapide a autorizaţiilor de funcţionare a agenţilor economci,numărul lor a luat o amploare deosebită, fiind în continuă creştere. Întrucât comuna este vizitată de foarte mulţi străini unii au dorit să înfiinţeze diferite firme. Primăria s-a implicat în eliberarea actelor necesare cu condiţia ca viitorii angajaţi să fie preponderenţi din Ocna Şugatag, în acest fel numărul locurilor de muncă nou create a crescut cu aproximativ 10%, număr care este în continuă creştere.

Gradul de colectare a veniturilor proprii este de 90 %.

Primăria împreună cu agenţia MTM , beneficiara unor fonduri SAPARD a iniţiat un proiect de calificare a cetăţenilor pentru desfăşurarea de activităţi agroturistice şi totodată de clasificare a unor noi pensiuni, pentru a atrage noi resurse financiare la buget.

Numar total de agenţi economici existenţi în localitate etse de 120:
- agricultură 3
- industrie 10
- comerţ 60
- turism 30
- prestări servicii 17