Operaţiuni de dezvoltare social-economică

Până în prezent comuna Ocna Şugatag a cunoscut o dezvoltare continuă de-a lungul existenţei sale, în ritmuri diferite în funcţie de situaţia politico – economică a vremurilor.

Primăria şi Consiliul Local îşi propun în continuare: 

- Extinderea limitei intravilanului localităţii, deoarece sunt foarte multe solicitări pentru construcţia de locuinţe de fondul cetăţenilor în special, dar şi construcţia de obiective cu alt caracter decât locuinţe (obiective industriale, comerciale) din fondul societăţilor comerciale cu capital privat.
- Elaborarea unui plan de oferte pentru atragerea investitorilor publici şi privaţi-ramâni sau străini
- Punerea în valoare a obiectivelor turistice.
- Dezvoltarea zonei de agrement.
- Managementul efficient al deseurilor urbane si industriale,
- Sprijinirea şi înfiinţarea unor zone funcţionale de producţie sau alte activităţi cu valorificarea resurselor locale (ape minerale, cariere de piatră, artizanat).
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii.
- Sprijinirea crearii de noi IMM-uri prin acordarea de facilităţi.
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitare
- Modernizarea şi redecorarea zonei centrale a oraşului.
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de mediu
- Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice locale de a accesa şi implementa proiecte europene
- Realizarea unui serviciu public de informare , consultare a cetatenilor
- Realizarea de locuinţe noi proprietate de stat
- Prioritatea 2005 – 2010 este realizarea a cel puţin a unui bloc de locuinţe ANL cu 20 de apartamente pentru nevoile sociale a oraşului (finanţarea se va face din fonduri alocate de MLPAT).
- Perspectiva 2006 – 2010 ar presupune încă cca. 40 de apartamente.
- Dezvoltarea infrastructurii energetice prin: .
     Aductiunea retelei de gaze naturale .
     Modernizarea iluminatului public si inlocuirea lampilor stradale mari consumatoare de energie .
- Organizarea la nivel de comuna de cursuri in vederea pregatirii si calificarii in meserii specifice exploatarii si industrializarii resurselor locale.
- Refacerea unor centre de practicare a mestesugurilor artistice printr-un program de identificare a micilor meseriasi si îndrumarea lor pentru înfinţarea de microfirme si asociatii familiale;
- Instituirea unui program de colaborare cu bătrânii satului, de identificare a unor obiecte de cult, costume populare, unelte agricole si mestesugăresti vechi pentru pregătirea unor colecţii muzeale capabile să conserve peste ani identitatea culturală a comunei.
- Reabilitarea colectării,transportului tratării și depozitării controlate a deșeurilor solide
- Organizarea de actiuni de consultanta si orientare în carieră (în cadrul serviciilor sociale prin legătură cu AJOFM și agentii economici) .;
- Sprijinirea crearii de noi IMM-uri prin facilitarea unor conditii.de cocesiune si inchiriere a terenurilor proprietatea Statului Român
- Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune sociala
- Asigurarea transparenţei actului decizional pentru încurajarea participării cetăţenilor la dezvoltarea politicilor şi la susţinerea deciziilor locale.
- Dezvoltarea capacităţii administrative. Aceasta are scopul de a promova şi susţine crearea la nivel şi local a unei administraţii publice care să devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune.
- Infiintarea unui incubator de afaceri in domeniul agroturismului .
- Realizarea unui pliant in imagini .
- Publicarea unei scurte monografii a comunei.
- Dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea grupurilor producatorilor si a asociatilor agricole .
- Organizarea unor simpozioane , seminarii cu specialisti in domeniu, cu participarea a cat mai multi cetateni.
- Crearea unui suport informatic de amenajare a teritoriului .
- Realizarea unei retele de comunicare pe calculator intre toate institutiile din comuna: primarie, scoli, , post de politie, etc .
- Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele aflate în dificultate
- Sprijinirea de integrare a comunitatii de romi locale in viata sociala si sfera serviciilor.