Prezentare

Localitatea Ocna Şugatag, ţinut de istorie şi legendă, amplasată într-un décor natural de o excelentă frumuseţe peisagistică, la poalele munţilor Gutâi, cu o panoramă vastă de unde pot fi admiraţi munţii Maramureşului care închid aidoma unui zid de cetate Depresiunea Maramureşului, Ocna Şugatag se află la întretăierea unor drumuri datate din timpuri istorice, astăzi localitatea reprezentând o vestită zonă turistică.

Prin poziţia ei geografică, Ocna Şugatag este polarizantă pentru localităţile din jur făcând legătura între cele două mari municipii ale judeţului , Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei.

Comuna Ocna Şugatag se învecinează la sud cu comuna Budeşti la est şi nord- est cu comuna Călineşti, la nord cu comuna Giuleşti, la vest cu comuna Deseşti.

Până în anul 1948 localitatea Ocna Şugatag a fost sub aspect administrativ centru de plasă, cunoscând o reală dezvoltare economică şi socială, astăzi rolul ei polarizator fiind mult mai accentuat.

Graţie poziţiei sale geografice în cadrul depresiunii Maramureşului şi a dezvoltării sale economice, localitatea deţine o puternică reţea de şosele asfaltate realizând legături cu celelalte localităţi de pe Valea Izei şi Vişeului.

Sub aspect turistic, prin valorificarea resurselor naturale a apelor cloro-sodice şi beneficiind de factori climaterici specifici şi a efectelor acestora, comuna Ocna Şugatag se bucură de o afluenţă turistică impresionantă, fiind cea mai căutată zonă din acest colţ de ţară, renumită pentru tratamentul afecţiunilor reumatismale, a asteniei şi surmenajului cât şi pentru combaterea proceselor inflamatorii cronice.

Frumuseţea peisagistică a locurilor, aerul pur montan,plasarea staţiunii balneo-climaterice lângă ,,Pădurea Crăiasca,, rezervaţie naturală(cu arbori seculari de stejar şi larice), obiceiurile şi tradiţiile populare (precum Tânjaua - sărbătorirea primului gospodar ieşit cu plugul la arat), târgul săptămânal de vite, măreţia şi splendoarea altor obiceiuri locale, arhitectura construcţiilor în stil local, existenţa în satele aparţinătoare a unor izvoare naturale( borcutul din satul Breb), constitue un loc de odihnă şi recreere în concedii şi sfârşit de săptămână.

Benefică pentru întreg judeţul Maramureş şi nu numai , Staţiunea balneo-climaterică cu renume prin efectele ei specifice de hoteluri pentru cazare cu dotările aferente, baze de tratament moderne, cantină proprie, spaţii de practicare a unor activităţi sportive, cluburi, bazine acoperite, bazine în aer liber, plaje,spaţii comerciale, parcuri, alte spaţii de agrement, personal calificat pe specialităţi la care se adaugă alte spaţii hoteliere, ale altor instituţii, precum şi posibilităţile de cazare în căsuţe stil maramureşan, celelalte spaţii cu caracter privat servind acelaşi scop,tendinţa generală de urbanizare a localităţii prin masiva extindere a zonei construibile: blocuri, vile,căsuţe de vacanţă, instituţii, intreprinderi cu caracter economic privat, precum şi existenţa unei game largi de servicii conferă încă de pe acum aspectul citadin al acestei localităţi cu atâta rezonanţă în inima maramureşenilor.