Proiecte de investiţii pentru 2008 - 2013

- Modernizare si reabilitare drum vicinal Sat Sugatag,- depus si aprobat la FEADR
- Construirea unui parc rezidenţial cu teren de golf -parteneriat public privat
- Realizarea canalizarii menajere a localitatii Ocna Sugatag – în curs de executare prin O.G. 7/2003
- Construirea unei Sali de Sport cu 150 de locuri în localitatea Ocna Şugatag
- Construirea unei noi gradiniţe în localitatea Ocna Şugatag
- Extinderea şi modernizare Grup Scolar din localitatea Ocna Sugatag
- Construirea unui bloc ANL cu 20 apartamente în localitatea Ocna Şugatag
- Alimentare cu apa a satelor Breb, Hoteni
- Eficientizarea iluminatului public în comuna Ocna Şugatag
- Înfiinţarea în cadrul comunei a unui punct de lucru dotat cu un utilaj de dezapezire , utilaj transport gunoi menajer
- Canalizare menajeră şi asfaltare străzi - zona concesionata
- Iluminat public, asfaltări drumuri, canalizare în zona cartierul de locuinţe pentru tineri
- Centrul de formare profesionala si consiliere privind cariera pentru tinerii care au parăsit casa de copii
- Extindere Sala de festivităţi Breb
- Amenajare zonă de agrement cu spaţii de joacă şi pistă de ciclo-velo
- Amenajare spaţii verzi şi alei pietonale în centrul civic
- Construire unui nou sediu administrativ
- Alei pietonale, spaţii verzi şi iluminat ambiental din centrul civic până în zona staţiunii
- Agenţie de turism si centru de informare rurala pentru accesare fonduri structurale
- Proiect privat - S.C. RMT 2000 -Aducţiune de apa şi sistem de distribuire Sat Sugatag
- Hotel cu 150 locuri, baza de tratament, terenuri de sport, bazine - Proiect privat - S.C.TURIST ŞUIOR
- Hotel cu 50 de locuri - Proiect privat - SINDICATUL LIBER DIN ÎNVAŢĂMÎNT