Puncte tari ale comunei

- Staţiunea balneoclimaterică Ocna Şugatag
- Teren disponibil proprietate a Statului Român , administrat de Primărie
- Lacuri naturale cu ape sărate
- Dezvoltare economica pe un traiect relativ ascendent
- Existenţa unui număr mare de hoteluri , pensiuni şi unităţi de alimentaţie publică
- Mediul natural curat
- Tradiţii culturale
- Siguranţa cetaţeanului
- Reţele de alimentare cu apă, electricitate, telefonie, cablu TV, internet
- Forţa de muncă calificată
- Puncte cu potenţial de dezvoltare a turismului
- Există dorinţa de a întocmi şi aplica proiecte destinate dezvoltării locale
- Potenţial pentru dezvoltarea turismului şi agroturismului
- Cea mai mare parte a comunei este racordată la reţeaua de apă potabilă
- Atracţie deosebită pentru dezvoltarea de cartiere rezidenţiale
- Experienţa în derularea unor fonduri europene
- TÂNJAUA DE PE MARA - Hoteni - una din cele mai mari si spectaculoase manifestări populare din Maramures
- BISERICILE DIN LEMN - sunt nota distinctivă a Maramureşului, demonstrând un mare nivel de maturitate artistică şi meştesugărească. În comuna Ocna Şugatag se găsesc trei biserici vechi (Breb, Hoteni, Sat Şugatag) şi una nouă (Ocna Şugatag) 
- MEŞTEŞUGURI ŞI ARTIZANAT - descoperiţi vechile meşteşuguri ale Maramureşului, arta ţesutului, cojocăritului sau a cioplitului în lemn
- COSTUME POPULARE ŞI OBICEIURI - portul popular, cu elementele specifice tradiţionale, se menţine în uz în zilele de sărbătoare, dar mai rar şi în zilele de lucru
- BUCĂTĂRIA - masa maramureşeanului este întotdeauna plină cu bucate delicioase, stropite din plin cu binecunoscuta pălincă
- HORA DIN ŞOPRU (Jocul Satului) - Hoteni
- proiect de revigorare a jocului popular autentic
- FESTIVALUL GULAŞULUI - Ocna Şugatag, întrecerea bucătarilor în prepararea gulaşului
- Resurse naturale: materiale de construcţie, lemn, ape minerale carbogazoase pentru consum şi cu proprietăţi terapeutice
- Disponibilitatea administraţiei locale de a concesiona terenuri