Evaluarea de mediu

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu  pentru Planul Urbanistic General al comunei Ocna Şugatag.

Tititular: Primăria comunei Ocna Şugatag, judeţul Maramureş.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se pot transmite în scris la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9b, cod 400609. 

tel.: 0264-410.722 
fax: 0264-412.914 
e-mail: autorizare@arpmnv6.ro

în zilele de vineri între orele 9-14, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.