Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)

IN ATENTIA BENEFICIARILOR de AJUTOR SOCIAL SI ALOCATIE de SUSTINERE
# Pana la data de 31 decembrie 2023, persoanele din comuna Ocna Sugatag care beneficiază în prezent de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei, au obligația de a depune dosare noi în vederea obținerii venitului minim de incluziune.

# Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie.

# VMI este un beneficiu acordat conform prevederilor:

-Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;

-OUG nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind VMI;

-H.G. nr. 1154/ 2022 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune.

# Documentele necesare pentru a solicita VMI, pot varia în funcție de situație.

În general, solicitanții de VMI vor avea nevoie de următoarele documente:

• formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și date privind componența familiei;

• declaraţie pe propria răspundere;

• actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;

• adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei;

• certificat de naștere pentru fiecare copil;

• certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;

• dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani;

• angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);

Documente

Ultima actualizare: 19:04 | 5.07.2024

Sari la conținut